|آرشیو خبرها

دولت دست از سر نفت بردارد

دولت دست از سر نفت بردارد

۰۷ آذر ۱۳۹۹

در ظرف یک یا دو سال نمی توان انتظار داشت که وابستگی به بودجه نفتی کاهش پیدا کند چرا که وابستگی به نفت یک فرایند بلند مدتی است که جدایی از آن نیاز به عزم ملی دارد و زمانی امکان تحقق آن وجود دارد که نفت از دولت جدا و به وسیله تشکیلات مستقلی کنترل شود و در اختیار دولت نباشد.