|آرشیو خبرها

چرا کیفیت اینترنت افت کرد

چرا کیفیت اینترنت افت کرد

۱۷ آذر ۱۴۰۰

-یک کارشناس فناوری اطلاعات گفت: در حال حاضر کابل دریایی زیرساخت در مسیر قطر قطع شده است و این قطعی کابل، منجر به ایجاد کندی در اینترنت ایجاد شود، مثل این است که یکی از لوله‌هایی که آب از آن عبور می‌کرده، قطع شده باشد و حالا تجمع فشار آب روی بقیه لوله‌ها بیشتر شده است.