|آرشیو خبرها

نقش معنوی و نظامی موثر روحانیت در دفاع مقدس

نقش معنوی و نظامی موثر روحانیت در دفاع مقدس

۰۶ مهر ۱۳۹۹

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد قشم گفت: روحانیت معظم درهشت سال دفاع مقدس نه تنها در بعد معنوی و تبلیغی که در ابعاد نظامی و پشتیبانی نیز از نقش فراگیر و موثر برخوردار بوده است.