|آرشیو خبرها

نقش امنیت پرواز  در ایمنی، کارایی و بهره وری صنعت حمل و نقل هوایی

نقش امنیت پرواز در ایمنی، کارایی و بهره وری صنعت حمل و نقل هوایی

۲۸ مهر ۱۳۹۹

علی عرب مدیر عامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش گفت: بی تردید کنترل و هدایت لحظه به لحظه صدها هواپیما در سطوح مختلف شبکه پیچیده راههای هوایی و مسیرهای ورودی و خروجی فرودگاهها کاری بس شگفت انگیز و درخور تحسین می باشد که تنها به دست توانای کنترلرهای متعهد و متخصص با کفایت حافظان همیشه بیدار ایمنی کشور محقق می گردد.