|آرشیو خبرها

نوسازی مدارس کیش، سرعت می گیرد

نوسازی مدارس کیش، سرعت می گیرد

۲۳ مهر ۱۳۹۹

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: با افزایش آمار سرانه دانش آموزان جزیره کیش، فضاهای فیزیکی به منظور ارتقای فعالیت های کیفی آموزشی در این منطقه به روز رسانی می شود