|آرشیو خبرها

از تامین زمین تا تاسیس صندوق تامین مالی مسکن

از تامین زمین تا تاسیس صندوق تامین مالی مسکن

۲۷ آبان ۱۳۹۹

عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این سوال که طرح مسکن مهر مشکلات زیادی داشته است، چطور می تواند الگوی چنین طرحی قرار بگیرد؟ گفت: درست است که در برخی مناطق مسکن مهر با مشکلاتی مواجه بوده است اما قسمت عمده ای از این طرح ها تکمیل شده است و میلیون ها نفر را صاحبخانه کرده است. بعد از اینکه آقای آخوندی سر کار آمد، ساز و کارهای آن را بهم زد و این طرح را دچار مشکلاتی کرد.