|آرشیو خبرها

ظرفیت پتروشیمی ایران ۶۴ درصد تقویت شد

ظرفیت پتروشیمی ایران ۶۴ درصد تقویت شد

۱۳ دی ۱۴۰۰

معاون وزیر نفت گفت: در مجموع ۴۰ میلیون تن محصول نهایی پتروشیمی در کشور تولید می‌شود که ۳۰ میلیون تن سهم صادرات و ۱۰ میلیون تن در بازار داخلی به فروش می رسد و ۲۵ میلیون تن نیز خوراک بین مجتمعی است.