|آرشیو خبرها

امسال مازندران یکصد هزار تن مرکبات صادر کرد

امسال مازندران یکصد هزار تن مرکبات صادر کرد

۰۶ بهمن ۱۳۹۹

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی مازندران صادرات بیش از ۲۴۰ هزار تنی مرکبات را برای سال جاری پیش بینی کرد و افزود که در صورت محقق شدن این آمار ، شاهد افزاش ۶۰ درصدی نسبت به سال گذشته خواهیم بود.