|آرشیو خبرها

با ترخیص مواد اولیه از گمرک در تامین شیر خشک مشکلی نداریم

با ترخیص مواد اولیه از گمرک در تامین شیر خشک مشکلی نداریم

۲۱ شهریور ۱۴۰۰

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک نوزاد قیمت شیر خشک را در کشور ۱.۱ تا ۱.۲ یورو عنوان کرد و افزود: این قیمت بسیار ارزان است اما در کشورهای اطراف مثل عراق و افغانستان بیش از ۲ برابر است، بنابراین برای قاچاقچی به صرفه است که آن را از کشور خارج کند.

صادرات شیرخشک با اخذ عوارض صادراتی آزاد شد

صادرات شیرخشک با اخذ عوارض صادراتی آزاد شد

۰۵ اسفند ۱۳۹۹

کارگروه تنظیم بازار با توجه به کاهش مصرف شیر و لبنیات در کشور و از طرفی افزایش تولید کره و متاثر از آن افزایش تولید شیر خشک، صادرات شیرخشک با اخذ عوارض صادراتی را آزاد کرد.