|آرشیو خبرها

۴۰ درصد از سیر تولید شده صادر می‌شود

۴۰ درصد از سیر تولید شده صادر می‌شود

۱۵ دی ۱۴۰۰

مدیر عامل تعاونی کشاورزی سیرکاران استان همدان گفت: سیر موجود در انبارهای سنتی کیلویی ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان است چرا که این سیر جوانه زده و قابلیت مصرف خوراکی دارد و نمی‌توان برای ترشی و تولید سوسیس و کالباس از آن استفاده کرد.