|آرشیو خبرها

در صورت تولید مازاد، صادرات مرغ و تخم مرغ آزاد می شود

در صورت تولید مازاد، صادرات مرغ و تخم مرغ آزاد می شود

۰۷ خرداد ۱۴۰۱

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه صادرات برای مرغ گوشتی و تخم مرغ به طور جد پیگیری و تعرفه آن حذف شده است، گفت: در صورتی که با تولید مازاد مواجه باشیم این مازاد به بازارهای منطقه صادر خواهد شد.