|آرشیو خبرها

صادرات تهران به واشنگتن ۲۵۳ درصد رشد کرد

صادرات تهران به واشنگتن ۲۵۳ درصد رشد کرد

۱۰ بهمن ۱۴۰۰

سازمان توسعه تجارت به استناد آمار گمرک میزان تجارت دو کشور ۷۹ میلیون و ۹۷۲ هزار دلار در سال ۹۹ بوده که از این میان تنها ۱۳۶ هزار دلار صادرات ایران به آمریکا و در مقابل ۷۹ میلیون و ۸۳۶ میلیون دلار واردات از این کشور بوده است. این آمار حاکی از کاهش ۳۹ درصدی نسبت به سال پیش از آن دارد.