|آرشیو خبرها

قیمت جدید محصولات لبنی تصویب شد

قیمت جدید محصولات لبنی تصویب شد

۲۸ آبان ۱۳۹۹

سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی گفت: افزایش قیمت شیرخام فشار را از واحدهای کوچک تولید لبنیات برمی دارد، زیرا این واحدها سهم کمی از بازار دارند و اما در شهرستان ها در حوزه اشتغال زایی سهم قابل توجهی دارند.