|آرشیو خبرها

شاخص معماری و شهرسازی اسلامی ساخت و ساز را محدود نکند!

شاخص معماری و شهرسازی اسلامی ساخت و ساز را محدود نکند!

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: در حال حاضر توجه به شاخص معماری و شهرسازی اسلامی از سوی  شهرداری‏ ها و وزارت راه و شهرسازی باید به گونه‌ای باشد که ساخت و ساز را با محدودیت مواجه نسازد.

«آشوراده» در کشاکش جدال حامیان محیط زیست و مدیران اجرایی

«آشوراده» در کشاکش جدال حامیان محیط زیست و مدیران اجرایی

۱۵ اسفند ۱۴۰۰

عضو انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار ایران در گفتگو با جهان اقتصاد مطرح کرد:
در ارتباط با طرح گردشــگری جزیره آشــوراده باید از نظر کارشناسان و متخصصین محیط زیســتی و گردشگری مستقل و مورد حمایت فعالین مدنی و تشکلهای محیط زیستی استفاده شود.