|آرشیو خبرها

خروج بریتیش پترولیوم از یک میدان نفتی عراقی تایید شد

خروج بریتیش پترولیوم از یک میدان نفتی عراقی تایید شد

۰۳ شهریور ۱۴۰۰

شرکت جدید بصره انرژی منافع بریتیش پترولیوم در میدان نفتی بزرگ رمیله عراق را در اختیار خواهد گرفت و به طور مشترک با شرکت نشنال پترولیوم چین، مالک این میدان نفتی خواهد بود. این شرکت چینی یکی از شرکای بریتیش پترولیوم در این میدان است.