|آرشیو خبرها

نقشه راه: اپراتور تلفن همراه مناطق آزاد

نقشه راه: اپراتور تلفن همراه مناطق آزاد

۲۶ آبان ۱۳۹۹

مهدی نجاری رئیس و عضو هیأت امناء اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش / اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش در چارچوب موافقت اصولی شماره ۳۰۰/۱۶۲۲ مورخ ۱۳۷۳/۰۴/۲۶ هیأت وزیران و به منظور حفظ موقعیت رقابتی منطقه آزاد کیش در حوزه خلیج فارس به عنوان دارنده پروانه MNO در منطقه آزاد کیش تأسیس […]