|آرشیو خبرها

ضرورت پرهیز دولت از سیاست های اقتصادی تورم زا تا انتهای سال ۱۳۹۹

ضرورت پرهیز دولت از سیاست های اقتصادی تورم زا تا انتهای سال ۱۳۹۹

۱۰ آذر ۱۳۹۹

اقتصاد ایران در این روزها متاثر از دو شوک نسبتاً پایدار و قوی می باشد. شوک اول، ضربه ای است که در اثر پدیده ویروس کرونا به اقتصاد تک تک کشورها وارد شده است و موجب کوچک شدن اکثر اقتصادهای دنیا گردیده است. در اثر این شوک، تولید ناخالص داخلی اقتصادها کاهش یافته، رکود اقتصادی ایجاد شده و مشاغل زیادی از دست رفته است. دولت ها بر اثر این اتفاق، به سیاست های حمایتی رو آورده و امیدوارند با یافتن درمان این بیماری در حوزه بهداشت و سلامت، اقتصاد خود را از رکود به در آورند. در کشور ما نیز این مساله با همان شدت و حدت و به اندازه بقیه کشورها وجود دارد…