|آرشیو خبرها

فروش حقوقی ها در صف های خرید عامل ریزش بورس

فروش حقوقی ها در صف های خرید عامل ریزش بورس

۲۵ آذر ۱۳۹۹

در روز شنبه تعدادی از شرکت های فلزی صف خرید شدند، اما حقوقی ها با فشار عرضه زیاد صف های خرید فلزاتی ها را نابود کردند. در روز یک شنبه نیز پالایشی ها صف خرید شدند، که مجددا حقوقی ها با عرضه های سنگین موجب شدند در روز دوشنبه نماد پالایشی ها به صف های فروش تبدیل شوند. در روز دوشنبه نیز بانکی ها توانستند صف های خرید تشکیل دهند، اما مجددا حقوقی ها با عرضه های سنگین صف های خرید را نابود کردند…