|آرشیو خبرها

امروز ۱۰ پروژه فرودگاهی به ارزش ۸۴۲ میلیارد تومان به بهره برداری می‌رسد

امروز ۱۰ پروژه فرودگاهی به ارزش ۸۴۲ میلیارد تومان به بهره برداری می‌رسد

۲۹ آبان ۱۳۹۹

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: امروزه به دو فاکتور ایمنی و امنیت، فاکتور سلامت هم در پی شیوع کرونا اضافه شده و برای مقابله با کرونا در فرودگاه‌ها، سیستم‌ها و امکانات پیشرفته سنجش دمای بدن و تب سنجی از راه دور را خریداری و نصب کرده ایم، همچنین رعایت فاصله گذاری و استقرار ناظران بهداشتی فضای سلامت در فرودگاه‌ها در دستور کار قرار دارد.