|آرشیو خبرها

آغاز استانداردسازی کیفیت خدمات تاسیسات گردشگری منطقه آزاد ماکوآغاز استانداردسازی کیفیت خدمات تاسیسات گردشگری منطقه آزاد ماکو

آغاز استانداردسازی کیفیت خدمات تاسیسات گردشگری منطقه آزاد ماکوآغاز استانداردسازی کیفیت خدمات تاسیسات گردشگری منطقه آزاد ماکو

۱۶ مهر ۱۳۹۹

مدیر توسعه گردشگری سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: استانداردسازی کیفیت خدمات تاسیسات گردشگری به استناد ماده ۱۹ آیین نامه چگونگی اداره اماکن عمومی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و به منظور ارتقای کمی و کیفی خدمات و ترغیب و تشویق سرمایه گذاران و بهره برداران تاسیسات گردشگری منطقه آزاد ماکو در ارائه خدمات و سرویس با کیفیت برتر شروع شده است.