|آرشیو خبرها

درخواستی برای ترانزیت خودروی آمریکایی نداریم

درخواستی برای ترانزیت خودروی آمریکایی نداریم

۰۷ دی ۱۳۹۹

طبق اعلام مسئولان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ با وجود مکاتبات صورت گرفته با گمرک ایران برای ترانزیت خودرو بین مناطق، نه دبیرخانه شورایعالی و نه مناطق هیج درخواستی برای ترانزیت خودروی آمریکایی فی مابین مناطق آزاد نداشته اند.