|آرشیو خبرها

رونمایی از طرح های متفاوت و اثرگذار در روز کیش

رونمایی از طرح های متفاوت و اثرگذار در روز کیش

۲۱ آبان ۱۳۹۹

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در آیین رسمی رونمایی از طرح های اجتماعی و فرهنگی کیش از تلاش مجموعه عوامل سازمان برای ارتقا‌ء حداکثری جایگاه کیش و توجه به طرح های مردم نهاد و توانمندساز در کنار طرح ها و پروژه های اقتصادی در دو سال اخیر خبر داد.