|آرشیو خبرها

سرنوشت بازار نفت در دست تزارها

سرنوشت بازار نفت در دست تزارها

۰۵ آذر ۱۳۹۹

وسیه و چند تولیدکننده دیگر غیرعضو اوپک با اوپک که ۱۳ عضو دارد در سالهای اخیر با هدف تقویت قیمتهای نفت همکاری کرده اند. این گروه همچنان نفوذ قابل ملاحظه ای روی بازارهای جهانی انرژی دارد اما به گفته برخی تحلیلگران، دیگر از قدرتی که سابق بر این کشور شناخته می شد برخوردار نیست.