|آرشیو خبرها

دشت‏های ایران در معرض سقوط

دشت‏های ایران در معرض سقوط

۱۸ تیر ۱۴۰۰

عضو انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار ایران گفت:شرایط زیست پذیری استان‏های کشور به شدت در خطر و محیط زیست تاب‌آوری خود را از دست داده است و از سوی دیگر متاسفانه فرونشست زمین دراطراف شهرهای بزرگ همچنان مشاهده می‏شود.