|آرشیو خبرها

طرح خرید حمایتی زعفران از امروز آغاز شد

طرح خرید حمایتی زعفران از امروز آغاز شد

۱۷ آبان ۱۳۹۹

خرید حمایتی زعفران از شنبه ( ۱۷ آبان) آغاز خواهد شد که فرآیند خرید نیز به این صورت است که ۳۰ درصد از مبلغ کل قرار داد در لحظه و ۷۰ درصد باقی در سه ماه بعد به کشاورزان پرداخت می شود.