|آرشیو خبرها

علت کاهش حمل بار داخلی چیست؟

علت کاهش حمل بار داخلی چیست؟

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

در حالی که مدیرعامل شرکت راه آهن بر شکسته شدن رکورد ترانزیت ریلی قرن اخیر تأکید دارد، اما این شرکت از تقویت حمل بار داخلی غافل بوده است.