|آرشیو خبرها

وضعیت سدهای کشور وخیم است

وضعیت سدهای کشور وخیم است

۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

همچنین کل خروجی سدهای کشور از ابتدای سال آبی تاکنون ۱۴.۷۶ میلیارد متر مکعب بوده که نسبت به سال گذشته که عددی معادل ۲۰.۱۷ میلیارد متر مکعب ثبت شده ۲۷ درصد کاهش یافته است.

موجودی مخازن سدهای تهران چقدر است؟

موجودی مخازن سدهای تهران چقدر است؟

۲۴ فروردین ۱۴۰۱

از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر ماه ۱۴۰۰) تاکنون ۱۵۵.۳ میلیمتر بارش در محدوده عملکرد استان تهران به وقوع پیوسته که در مقایسه با متوسط دوره بلندمدت ۵۳ ساله که ۲۱۶ میلیمتر بارش داشته ایم، کاهش ۲۸ درصدی داشته است.

مخازن سدهای کشور ۵۰.۵ درصد پر هستند

مخازن سدهای کشور ۵۰.۵ درصد پر هستند

۲۲ فروردین ۱۴۰۱

کل خروجی سدهای کشور از ابتدای سال آبی تاکنون ۱۳.۱۵ میلیارد متر مکعب بوده که نسبت به سال گذشته که عددی معادل ۱۸.۴۶ میلیارد متر مکعب ثبت شده ۲۹ درصد کاهش یافته است.

کاهش ۱۵ درصدی ورودی سدهای تهران

کاهش ۱۵ درصدی ورودی سدهای تهران

۱۲ آذر ۱۳۹۹

مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق‌آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: حجم آب ورودی به مخازن سدهای امیرکبیر، لتیان، لار، طالقان و ماملو از ابتدای سال آبی تاکنون به ترتیب ۳۴.۵، ۲۹، ۲۷، ۲۵ و ۲۳ میلیون مترمکعب برآورد شده که به‌غیر از سدهای امیرکبیر و طالقان در سایر سدهای استان با کاهش حجم ورودی آب مواجه هستیم.