|آرشیو خبرها

در سال گذشته ۱۳۵۶ میلیون قطعه جوجه یک روزه تولید شد

در سال گذشته ۱۳۵۶ میلیون قطعه جوجه یک روزه تولید شد

۱۱ آذر ۱۳۹۹

مهم‌ترین تولید موسسات جوجه‌کشی، جوجه یکروزه (جوجه یک روزه مرغ گوشتی، مرغ تخمگذار، مرغ مادر گوشتی، مرغ مادر تخمگذار، مرغ بومی و سایر ماکیان) می باشد که تعداد کل تولید آن در ١٢٠ موسسه جوجه‌کشی فعال در سال ١٣٩٨، بیش از ١٣۵۶ میلیون قطعه گزارش شده است و نسبت به سال ١٣٩۵ حدود ١٠ درصد افزایش یافته است.