|آرشیو خبرها

نظام و ساختار اداری باید با هدف ارتقای کارآمدی و تحقق عدالت مورد بازنگری قرار گیرد

نظام و ساختار اداری باید با هدف ارتقای کارآمدی و تحقق عدالت مورد بازنگری قرار گیرد

۱۰ شهریور ۱۴۰۱

رئیس جمهور تحول ساختاری در نظام اداری را ضرورت دستیابی به عدالت در کشور دانست و بر رصد و ارزیابی مستمر نهادها و کارکنان دولت در راستای صیانت از جهت‌گیری‌های کلان دولت مردمی تاکید کرد.

شرکت توزیع نیروی برق مازندران بعنوان دستگاه برتر برگزیده شد

شرکت توزیع نیروی برق مازندران بعنوان دستگاه برتر برگزیده شد

۰۵ مهر ۱۳۹۹

فرامرز سپری مدیرعامل توزیع نیروی برق مازندران با توجه به خدمات ارزشمند و برجسته در بخش منتخبین دستگاهها با عملکرد ویژه عنوان دستگاه اجرایی قابل تقدیر را در سطح استان کسب و توسط حسین زادگان استاندار مازندران مورد تجلیل قرار گرفت.