|آرشیو خبرها

ترجیح تولیدکنندگان نفت از پیروز انتخابات آمریکا مبهم شد

ترجیح تولیدکنندگان نفت از پیروز انتخابات آمریکا مبهم شد

۰۶ مهر ۱۳۹۹

کارشناس سیاست انرژی در دانشگاه تافتس گفت: پیروزی بایدن اتفاق خوبی برای رقیبان نفت خواهد بود و آنها را از حمایت دولت فدرال در گذار به سوی فناوریهای دارای آلایندگی اندک و انرژی پاک حمایت می کند اما پیروزی احتمالی بایدن در حال حاضر تنها یکی از مشکلات صنعت نفت است.