|آرشیو خبرها

تولید خودرو ایرانی در کشورهای دیگر در چه وضعیتی است؟

تولید خودرو ایرانی در کشورهای دیگر در چه وضعیتی است؟

۰۵ دی ۱۴۰۰

سیدرضا فاطمی‌امین بیان کرد: از ابتدای حضور در وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم، موضوع صادرات ۳۰ درصد از خودروهای تولیدی را در افق ۱۴۰۴ مطرح کردم که در این زمینه، راه‌اندازی و توسعه خطوط تولید خودرو در خارج از کشور یکی از الزامات و راهکارها است.