|آرشیو خبرها

صنعت فضایی روی زمین «خاک بازی» است

صنعت فضایی روی زمین «خاک بازی» است

۲۷ آذر ۱۴۰۰

وزیر ارتباطات:
برای توسعه این صنعت تمام ظرفیت‌ها پای کار آمده‌اند و پرتاب ماهواره، تازه شروع این نقشه راه است. صنعت فضایی روی زمین، خاک بازی است و تا زمانی که ماهواره پرتاب نشود نمی‌توان از پیشرفت صحبت کرد.