|آرشیو خبرها

ثبت مجدد ژئوپارک، بزرگ ترین اقدام مدیریت ژئوپارک جهانی قشم

ثبت مجدد ژئوپارک، بزرگ ترین اقدام مدیریت ژئوپارک جهانی قشم

۱۵ مهر ۱۳۹۹

ژئوپارک به گستره اى با مرزهاى کاملاً‌ آشکار و پهنه کافى گفته می شود که دربرگیرنده چند پدیده زمین شناختى کمیاب و برجسته بوده و در آن گستره جاذبه هاى طبیعى تاریخى و فرهنگى ارزشمند نیز یافت مى شود و ژئوسایت نیز به مکانى درمحدوده یک ژئوپارک اطلاق می شود که داراى یک پدیده کمیاب و ارزشمند زمین شناختى باشد.