جمعه 24 فروردین، 1403

آرشیو برچسب: تندیس بلورین استاندارد ۳۴۰۰۰ منابع انسانی


کسب یک جایزه‌ی ملی دیگر توسط شرکت جهان فولاد

14:00:00 1402-11-24

تندیس بلورین استاندارد ۳۴۰۰۰ منابع انسانی به جهان فولاد سیرجان رسید.تندیس بلورین استاندارد ۳۴۰۰۰ منابع انسانی به جهان فولاد سیرجان رسید.

JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |