|آرشیو خبرها

توسعه و گسترش امکانات ارائه خدمات مالی و بانکی برای تسهیل فعالیت های اقتصادی در منطقه آزاد قشم

توسعه و گسترش امکانات ارائه خدمات مالی و بانکی برای تسهیل فعالیت های اقتصادی در منطقه آزاد قشم

۲۳ آذر ۱۳۹۹

با امضاء شدن تفاهم نامه گسترش همکاری های سازمان منطقه آزاد قشم و بانک صادرات ایران توسط حمیدرضا مومنی رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم و حجت الله صیدی مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک صادرات ایران، امکانات ارائه انواع خدمات مالی و بانکی برای تسهیل فعالیت های مالی و اقتصادی در منطقه آزاد قشم توسعه و گسترش می یابد.