|آرشیو خبرها

حجم آزادراه های کلیدی کشور ۵۰ درصد افزایش یافت

حجم آزادراه های کلیدی کشور ۵۰ درصد افزایش یافت

۲۹ آبان ۱۳۹۹

وزیر راه و شهرسازی گفت: حجم آزادراه‌های کلیدی و کریدوری ما از ابتدای دولت یازدهم تا پایان دولت دوازدهم ۵۰ درصد رشد داشت و از ۲۲۰۰ کیلومتر به ۳۲۰۰ کیلومتر آزادراه دست یافته ایم. ا