|آرشیو خبرها

تراز کل بودجه ۸۰ درصد رشد کرد

تراز کل بودجه ۸۰ درصد رشد کرد

۲۶ مرداد ۱۴۰۱

همین رویکرد در سال ۱۴۰۱ با تمرکز بیشتری دنبال شد و بررسی گزارش عملکرد بودجه در چهار ماه نخست امسال نشان می‌دهد منابع درآمدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳ درصد رشد پیدا کرد.