|آرشیو خبرها

چین گوی سبقت از آمریکا در تجارت با اروپا را ربود

چین گوی سبقت از آمریکا در تجارت با اروپا را ربود

۲۱ شهریور ۱۴۰۰

چین از آمریکا به عنوان بزرگترین شریک تجاری اتحادیه اروپا پیشی گرفته است. بطوریکه در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱، شریک نخست در بخش کالا چین بود که نسبت به سه ماهه دوم ۲۰۲۰ از ایالات متحده جلوتر زده است.