|آرشیو خبرها

۲۰ سال «تبلیغات بی اثر» در کاهش مصرف آب

۲۰ سال «تبلیغات بی اثر» در کاهش مصرف آب

۲۶ آذر ۱۳۹۹

هدایت فهمی درباره طرح آب امید گفت: مصرف آب شهری و روستایی ما در مجموع بین ۶ تا ۷ میلیارد مترمکعب است، در حالی که مصرف آب بخش کشاورزی حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد مترمکعب است. بنابراین صرفه جویی در آب شرب به دلیل هزینه بسیار بالای تصفیه آب و توزیع آن در شهرها و روستاها پرهزینه است، بنابراین، باید از هر عمل و اقدامی که در این بخش موجب کاهش مصرف شود، استقبال کرد.