|آرشیو خبرها

بازار سهام اروپا تقویت شد

بازار سهام اروپا تقویت شد

۰۸ تیر ۱۴۰۱

شاخص FTSE ۱۰۰ لندن که تولیدکنندگان نفت سنگین وزن را در اختیار دارد ۰.۹ درصد افزایش یافت تا در میان همتایان منطقه‌ای پیشرو باشد.

بورس های غربی عقب نشینی کردند

بورس های غربی عقب نشینی کردند

۱۳ آذر ۱۴۰۰

در معاملات بازارهای بورس در اروپا، شاخص “فوتسی ۱۰۰” بورس لندن با ۰.۱ درصد ریزش نسبت به روز قبل و در سطح ۷۱۲۱.۳۲ واحد بسته شد.  

بورس جهانی بر مدار ریزش قرار گرفت

بورس جهانی بر مدار ریزش قرار گرفت

۰۳ آذر ۱۴۰۰

شاخص “دکس ۳۰” بورس فرانکفورت در آلمان با ریزش ۱.۱۱ درصدی و ایستادن در سطح ۱۵ هزار و ۹۳۷.۰۱ واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص “کک ۴۰” بورس پاریس با عقبگرد ۰.۸۵ درصدی در سطح ۷۰۴۴.۶۲ واحد بسته شد.

بورس جهانی اوج گرفت

بورس جهانی اوج گرفت

۰۵ آبان ۱۴۰۰

شاخص «داوجونز ایدانستریال اوریج» با ۰.۲ درصد صعود نسبت به روز قبل و در سطح ۳۵ هزار و ۸۱۱.۴۴ واحد بسته شد. شاخص «اس اند پی ۵۰۰» با ۰.۳۹ درصد صعود تا سطح ۴۵۸۴.۳۴ واحدی بالا رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی «نزدک کامپوزیت» با ۰.۱۷ درصد افزایش در سطح ۱۵ هزار و ۲۵۲.۷۷ واحدی بسته شد.

بورس های جهانی درخشیدند

بورس های جهانی درخشیدند

۲۲ مهر ۱۴۰۰

در معاملات بازارهای بورس در اروپا، شاخص “فوتسی ۱۰۰” بورس لندن با ۰.۱۶ درصد افزایش نسبت به روز قبل و در سطح ۷۱۴۱.۸۲ واحد بسته شد.  

بورس های جهانی در مسیر صعود

بورس های جهانی در مسیر صعود

۰۳ شهریور ۱۴۰۰

در معاملات بازارهای بورس در اروپا، شاخص “فوتسی ۱۰۰” بورس لندن با ۰.۲۴ درصد صعود نسبت به روز قبل و در سطح ۷۱۲۵.۹۸ واحد بسته شد.

بورس های آمریکا و اروپا تقویت شدند

بورس های آمریکا و اروپا تقویت شدند

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

در معاملات بازارهای بورس در اروپا، شاخص “فوتسی ۱۰۰” بورس لندن با ۰.۳۴ درصد افزایش نسبت به روز قبل و در سطح ۷۱۰۵.۷۲ واحد بسته شد.

بورس های غربی صعود کردند

بورس های غربی صعود کردند

۰۹ تیر ۱۴۰۰

در معاملات بازارهای بورس در اروپا، شاخص “فوتسی ۱۰۰” بورس لندن با ۰.۲۱ درصد صعود نسبت به روز قبل و در سطح ۷۰۸۷.۵۵ واحد بسته شد.

بورس های جهانی با صعود بسته شدند

بورس های جهانی با صعود بسته شدند

۰۵ تیر ۱۴۰۰

شاخص‌ها عملکرد خوبی داشتند؛ تا جایی که شاخص “نیک کی ۲۲۵” بورس توکیو ژاپن با صعود ۰.۶۶ درصدی تا سطح ۲۹ هزار و ۶۶.۱۸ واحدی بالا رفت.