|آرشیو خبرها

«آب» همچنان در چالش بی هویتی گرفتار است

«آب» همچنان در چالش بی هویتی گرفتار است

۰۸ آذر ۱۳۹۹

فهمی با اشاره به اینکه قبل از هر چیزی باید قوانین و مقرراتی لازم برای جداسازی حقوق آب یعنی حقابه های آب از مالکیت زمین برقرار شود، اظهار کرد: در حال حاضر آب به تنهایی و به صورت یک هویت مستقل در قانون شناخته نشده است، بلکه آب با زمین شناخته می شود. بنابراین وقتی در بازار غیررسمی آب مبادله می شود، نشانه قانونی ندارد.