|آرشیو خبرها

افزایش ۶۷ درصدی فروش سفته و برات در تهران

افزایش ۶۷ درصدی فروش سفته و برات در تهران

۱۹ دی ۱۴۰۰

در آبان ماه سال جاری معادل ۶۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد که در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۷۲.۵ و ۱۳۰.۴ رسید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد ۱۷.۷ درصد افزایش و از لحاظ مبلغ ۱۰.۶ درصد کاهش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل هر دو شاخص مذکور به ترتیب ۲.۸ درصد و ۰.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.