|آرشیو خبرها

کشورهای آسیاییِ در حال توسعه ۰.۴ درصد ضعیف تر شدند

کشورهای آسیاییِ در حال توسعه ۰.۴ درصد ضعیف تر شدند

۲۳ آذر ۱۳۹۹

پیش بینی جدید رشد اقتصادی نسبت به پیش بینی قبلی در ماه سپتامبر که رشد منفی ۰.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی را نشان می داد، بهبود یافته در حالی که چشم انداز سال ۲۰۲۱ بدون تغییر مانده است. اما این گزارش تأکید می کند که چشم اندازها در این منطقه متفاوت است.