جمعه 04 اسفند، 1402

آرشیو برچسب: بازار خودرو


جدول قیمت خودرو‌های سایپا امروز شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲

17:30:00 1402-11-14

قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی می‌شود.

جدول قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲

17:15:00 1402-11-14

قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودرو‌های ایران خودرو امروز شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی می‌شود.

جدول قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۲

17:45:00 1402-11-12

قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودرو‌های ایران خودرو امروز پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی می‌شود.

جدول قیمت خودرو‌های سایپا امروز پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۲

17:30:00 1402-11-12

قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی

حضور خودرو 45 در نمایشگاه خودرو تهران

19:00:00 1402-11-10

اولین نمایشگاه خودرویی ایران در سال 1345 و با معرفی خودروهای جیپ و خاور در تهران افتتاح شد. از آن زمان به بعد، هر ساله نمایشگاهی در شهرهایی مثل

جدول قیمت خودرو‌های سایپا امروز سه‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲

19:00:00 1402-11-10

قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز سه‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی

جدول قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز سه‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲

18:45:00 1402-11-10

قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودرو‌های ایران خودرو امروز سه‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی می‌شود.

جدول قیمت خودرو‌های سایپا امروز دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲

19:30:00 1402-11-09

قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی

جدول قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲

19:00:00 1402-11-09

قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودرو‌های ایران خودرو امروز دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی می‌شود.

جدول قیمت خودرو‌های سایپا امروز شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۲

17:30:00 1402-11-07

قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی می‌شود.

JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |