|آرشیو خبرها

در بودجه ۱۴۰۰ انتشار ۳۵۰۰ میلیارد تومان اوراق از سوی سه وزاتخانه تصویب شد

در بودجه ۱۴۰۰ انتشار ۳۵۰۰ میلیارد تومان اوراق از سوی سه وزاتخانه تصویب شد

۱۲ آذر ۱۳۹۹

بند ط تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، باید وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه و وابسته ذیربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد ریال منتشر کنند.