|آرشیو خبرها

تولید انرژی پاک؛ ناچیز اما انکارنشدنی

تولید انرژی پاک؛ ناچیز اما انکارنشدنی

۳۱ فروردین ۱۴۰۰

ایران از منابع عظیم انرژی برخوردار است به‌طوری که در مناطق بادگیر مانند منجیل می توان از هزاران دستگاه Wind farms و حتی در کویر از انرژی خورشید استفاده کرد و روی پشت بام هر فرد می تواند یک پنل خورشیدی جانمایی شود اما در راه تولید این انرژی پاک قدمی برداشته نشده است.

ساخت اولین توربین بادی ۲۵۰ کیلوواتی در کشور

ساخت اولین توربین بادی ۲۵۰ کیلوواتی در کشور

۰۷ دی ۱۳۹۹

وزیر نیرو در آذرماه امسال گفت: ۲۶۰ مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر در حال ساخت در کشور وجود دارد که پیش‌بینی می‌شود اکثر آن‌ها تا پایان فعالیت دولت دوازدهم به بهره‌برداری برسند.