|آرشیو خبرها

طنین زنگ آبادانی استان لرستان با حضور بانک پاسارگاد آوایی فرهنگی یافت

طنین زنگ آبادانی استان لرستان با حضور بانک پاسارگاد آوایی فرهنگی یافت

۲۳ مرداد ۱۴۰۰

بانک پاسارگاد همواره ایفای مسئولیت اجتماعی را به‌عنوان اقدامی مستمر و نهادینه در دستور کار خود داشته و شروع عملیات احداث ۱۱مدرسه دیگر در مناطق کمتر‌برخوردار استان لرستان گام بلند و مهر تأیید دیگری بر این رویکرد است.

درمسیر بالندگی و توانمندسازی

درمسیر بالندگی و توانمندسازی

۲۴ آبان ۱۳۹۹

جزیره کیش به عنوان یکی از مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور طی چند دهه گذشته دستخوش تغییرات و نوسانات متعددی بوده است. در این راستا، برنامه های معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان با تمرکز بر هدف سوم نقشه راه کلان مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور در افق ۱۴۰۴ یعنی “کمک به توانمند سازی فرهنگی اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی” ، اهداف پیش بینی شده در منشور راهبردی امور فرهنگی، اجتماعی و هدف هشتم برنامه راهبردی سه ساله منطقه (۱۳۹۸-۱۴۰۰) تدوین و اجرا می‌شود.