|آرشیو خبرها

نرخ تورم کانادا در آستانه ۵ درصدی شدن

نرخ تورم کانادا در آستانه ۵ درصدی شدن

۰۱ آذر ۱۴۰۰

در بین بخش‌های مختلف، بیشترین تورم مربوط به بخش انرژی با ۲۵.۵ درصد بوده است. تورم حمل و نقل نیز ۱۰.۱ درصد و مواد غذایی با ۳.۸ درصد اندازه گرفته شده است. از سوی دیگر کمترین تورم مربوط به بخش پوشاک با منفی ۰.۱ درصد بوده است.

اقتصاد کانادا از رشد منفی خارج شد

اقتصاد کانادا از رشد منفی خارج شد

۱۰ آبان ۱۴۰۰

اقتصاد کانادا ۰.۴ درصد بزرگ تر شده که این رقم، ۰.۵ درصد بیشتر از رشد ثبت شده در بازه مشابه منتهی به ماه قبل و ۰.۱ درصد بیشتر از رشد پیش بینی شده توسط کارشناسان بوده است.

نرخ تورم کانادا به ۴.۱ درصد رسید

نرخ تورم کانادا به ۴.۱ درصد رسید

۲۹ شهریور ۱۴۰۰

بیشترین تورم مربوط به بخش بنزین با ۳۲.۵ درصد بوده است. تورم حمل و نقل نیز ۸.۷ درصد و مواد غذایی با ۲.۹ درصد اندازه گرفته شده است.

تورم کانادا عقب نشینی کرد

تورم کانادا عقب نشینی کرد

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

متوسط نرخ تورم کانادا در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن با ۰.۵ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۳.۱ درصد رسید که این نرخ تورم، ۰.۲ درصد کمتر از نرخ قبلی برآورد شد

رشد اقتصادی کانادا منفی شد

رشد اقتصادی کانادا منفی شد

۱۳ تیر ۱۴۰۰

اقتصاد کانادا ۰.۳ درصد کوچک شده که این رقم، ۰.۵ درصد کمتر از رشد ثبت شده در بازه مشابه منتهی به ماه قبل و ۰.۲ درصد کمتر از رشد پیش بینی شده توسط کارشناسان بوده است.

تورم در کانادا اوج گرفت

تورم در کانادا اوج گرفت

۰۲ خرداد ۱۴۰۰

متوسط نرخ تورم کانادا در ۱۲ ماه منتهی به آوریل با ۱.۲ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۳.۴ درصد رسید.