|آرشیو خبرها

چهار سناریوی پیش روی بازار بورس

چهار سناریوی پیش روی بازار بورس

۰۴ مرداد ۱۳۹۹

خوشبختانه تمامی پیش‌بینی‌هایی که هر شنبه در این ستون آورده می‌شود تا به امروز درست از آب درآمده و امیدواریم مطالب امروز نیز برای خوانندگان اثربخش باشد. همانگونه که از مدت ها قبل پیش بینی شد شاخص کل بازار بورس در نزدیکی رکورد ۲ میلیون واحد، وارد اصلاح شد که این امر نشانه خوبی برای رشد بازار است.‏