|آرشیو خبرها

حرکت بازار از «ارزش جایگزنی» به «سود سازی شرکت ها»

حرکت بازار از «ارزش جایگزنی» به «سود سازی شرکت ها»

۰۶ مهر ۱۳۹۹

تا قبل از سقوط شاخص کل بورس، فعالان بازار به ارزش جایگزینی بسیار اهمیت می دادند، اما تا قبل از ریزش بسیاری از شرکت های بورسی به واسطه رشد قیمت سهامی که تجربه کرده بودند، ارزش جایگزنی خود پر کرده بودند و اکنون دیگر حرفی از ارزش جایگزینی در بورس مطرح نمی شود.